राज्यातील २८ IPS अधिकार्‍यांच्या बदल्या ; ATSच्या प्रमुखपदी देवेन भारती तर CIDची धुरा अतुलचंद्र कुलकर्णींकडे

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य गृह विभागाने आज 28 अति वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यामध्ये 6 विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना अप्पर पोलिस महासंचालकपदी बढती देण्यात आली असुन त्यांच्याबरोबर 5 पोलिस उप महानिरीक्षकांना विशेष पोलिस महानिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली आहे. दरम्यान, 3 अप्पर पोलिस महासंचालकांच्या, 5 विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि 9 पोलिस उप महानिरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. बृहन्मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत सह आयुक्‍तपदी कार्यरत असलेल्या देवेन भारती यांना अप्पर पोलिस महासंचालकपदी बढती देण्यात आली असुन त्यांची राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) प्रमुखपदी म्हणजेच अप्पर पोलिस महासंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे तर राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाचे अप्पर पोलिस महासंचालक अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्याकडे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) प्रमुखपदीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

बदली झालेल्या 3 अप्पर पोलिस महासंचालकांची नावे आणि त्यापुढील कंसात कोठुन कोठे बदली झाली हे पुढील प्रमाणे :-

1. अतुलचंद्र कुलकर्णी (अप्पर पोलिस महांसचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई ते अप्पर पोलिस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे)

2. संजीव के. सिंघल (अप्पर पोलिस महसंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे ते अप्पर पोलिस महासंचालक, प्रशासन, मुंबई)
3. डॉ. प्रज्ञा सरवदे (अप्पर पोलिस महासंचालक, प्रशासन, मुंबई ते अप्पर पोलिस महासंचालक, व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित मुंबई)

अप्पर पोलीस महासंचालक म्हणून बढती मिळालेल्या 6 विशेष पोलिस महानिरीक्षकांची नावे आणि त्यापुढील कंसात अप्पर पोलीस महासंचालक म्हणून कोठे बदली झाली आहे हे पुढील प्रमाणे :-

1. देवेन भारती (सह पोलिस आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे शाखा, बृहन्मुंबई ते अप्पर पोलिस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई)
2. सुनिल रामानंद (विशेष पोलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई ते अप्पर पोलिस महासंचालक, सुधार सेवा, पुणे)
3. आशुतोष के. डुम्बरे (सह पोलिस आयुक्‍त, गुन्हे, बृहन्मुंबई ते अप्र पोलिस महसंचालक, लाचलुपत प्रतिबंधक विभाग,मुंबई)
4. डॉ. सुखविंदर सिंह (विशेष पोलिस महानिरीक्षक, फोर्स-1 ते अप्पर पोलिस महासंचालक, फोर्स-1, मुंबई – सध्याचे पद उन्‍नत करून) 5. अनुप कुमार सिंह (विशेष पोलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, मुंबई ते अप्पर पोलिस महासंचालक व दक्षता अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मुंबई)
6. विनीत अग्रवाल (विशेष पोलिस महानिरीक्षक-प्रतिक्षाधीन ते अप्पर पोलिस महासंचालक, राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई)

बदली झालेल्या 5 विशेष पोलिस महानिरीक्षकांची नावे आणि त्यापुढील कंसात कोठुन कोठे बदली झाली हे पुढील प्रमाणे :- 

1. कृष्ण प्रकाश (विशेष पोलिस महानिरीक्षक, व्हीआयपी सुरक्षा, मुंबई ते विशेष पोलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, मुंबई)
2. संतोष रस्तोगी (सह पोलिस आयुक्‍त, प्रशासन, बृहन्मुंबई ते सह पोलिस आयुक्‍त, गुन्हे, बृहन्मुंबई)
3. राजवर्धन (विशेष पोलिस महानिरीक्षक, सुधार सेवा, मुंबई ते सह पोलिस आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे शाखा, बृहन्मुंबई)
4. अमितेश कुमार (सह पोलिस आयुक्‍त, वाहतूक, बृहन्मुंबई ते सह पोलिस आयुक्‍त, गुप्‍तवार्ता, राज्य गुप्‍तवार्ता, मुंबई)
5. दिपक पांण्डेय (विशेष पोलिस महानिरीक्षक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पोलिस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई ते विशेष पोलिस महानिरीक्षक, सुधार सेवा, मुंबई)

विशेष महानिरीक्षकपदी पदोन्‍नती मिळालेल्या 5 पोलिस उप महानिरीक्षकांची नावे आणि त्यापुढील कंसात कोठुन कोठे बदली झाली हे पुढील प्रमाणे :-

1. प्रताप आर. दिघावकर (पोलिस उप महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष, मुंबई ते विशेष पोलिस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष, मुंबई – पदोन्‍नतीने)

2. मनोज एस. लोहिया (पोलिस उप महानिरीक्षक आणि मुख्य दक्षता अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ, मुंबई ते विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि मुख्य दक्षता अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ, मुंबई – पदोन्‍नतीने)
3. दत्‍तात्रय यादव मंडलिक (पोलिस उप महानिरीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे ते विशेष पोलिस महानिरीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, पुणे – पदोन्‍नतीने)
4. केशव जी. पाटील (अप्पर पोलिस आयुक्‍त, प्रशासन, ठाणे शहर ते विशेष पोलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई)
5. प्रदीप व्ही. देशपांडे (अप्पर पोलिस आयुक्‍त गुन्हे, पुणे शहर ते संचालक, महाराष्ट्र गुप्‍तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे),

बदल्या झालेल्या 9 अति वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची नावे आणि त्यापुढील कंसात त्यांचे पद व नव्याने बदलीचे ठिकाण पुढील प्रमाणे :-

1. अशोक आर. मोराळे (पोलिस अधिक्षक, राज्य राखीव पोलिस बल, पुणे ते अप्पर पोलिस आयुक्‍त, गुन्हे शाखा, पुणे शहर),
2. निलेश आनंद भरणे (पोलिस उपायुक्‍त, गुन्हे, नागपूर शहर ते अप्पर पोलिस आयुक्‍त, गुन्हे, नागपूर शहर)
3. महेश आर. घुर्ये (सहाय्यक पोलिस महानिरीक्षक, मुख्य संपादक, दक्षता मासिक, मुंबई ते पोलिस उप महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलिस बल, नागपूर – पद अवनत करून पदोन्‍नतीने)
4. संजय एच. शिंदे (बदली आदेशाधीन ते अप्पर पोलिस आयुक्‍त, प्रशासन, पुणे शहर. टीप ः अप्पर पोलिस आयुक्‍त साहेबराव पाटील यांच्या सेवानिवृत्‍तीनंतर)
5. राजेंद्र बी. डहाळे (पोलिस अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे ते पोलिस उप महानिरीक्षक, बिनतारी संदेश यंत्रणा, पुणे)
6.निसार तांबोळी (पोलिस उपायुक्‍त, राज्य गुप्‍तवार्ता विभाग, मुंबई ते पोलिस उप महानिरीक्षक आणि मुख्य दक्षता अधिकारी, सिडको, नवी मुंबई – सध्याचे अप्पर पोलस महासंचालक आणि मुख्य दक्षता अधिकारी सिडको हे पद अवनत करून)
7. जालिंदर दत्‍तात्रय सुपेकर (पोलिस अधिक्षक, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी नाशिक ते पोलिस उप महानिरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे)
8. डॉ. जय वसंतराव जाधव (पोलिस उप महानिरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे ते संचालक (ऑपरेशन), पोलिस उप महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई)
9. एम.के. भोसले (संचालक (प्रशासन) तथा पोलिस उप महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई ते पोलिस उप महानिरीक्षक, सुधार सेवा, मध्य विभाग, औरंगाबाद)
You might also like