Advt.

पुणे मेट्रोच्या शिवाजीनगर ते स्वारगेट भुयारी मार्गाचे मुठा नदीखालच्या भागाचं काम पुर्ण

पुणे: पोलीसनामा ऑनलाइन – शहरातील पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या शिवाजीनगर ते स्वारगेट या 5 किलोमीटर भुयारी मार्गाच्या अंतराच्या मुठा नदीखालील भागाचे काम पूर्ण झाले आहे. नदीच्या तळाखालून हा बोगदा आहे. कृषी महाविद्यालय ते स्वारगेट या अंतरात जमिनीच्या खाली 30 मीटरवर शहराची नवी ओळख आकार घेत आहे. नदीपुढे आता कसबा पेठेतील महापालिकेच्या दादोजी कोंडदेव शाळेकडे खोदकाम सुरु होणार आहे.

सिव्हिल कोर्टापासून पुढे सुरू झालेले मेट्रोच्या भुयारी मार्गाच्या कामाने मुठा नदी ओलांडली आहे. गेल्या 10 ते 12 दिवसांपासून हे काम सुरु होते. सिव्हिल कोर्टाजवळ मेट्रोचे भुयारी स्थानक आहे. त्याचे काम सुरू आहे. कृषी महाविद्यालय ते सिव्हिल कोर्टाचे काम पूर्ण झाले आहे. आता पुढचे काम सुरू आहे. जमिनीखाली 30 मीटर खोलीवर दोन टनेल बोअरिंग मशिनच्या साहय्याने हे काम सुरु झाले आहे. मुठा नदीच्या तळाखाली 13 ते 14 मीटर अंतरानंतर ही दोन्ही भुयारे आहे. वर नदीचे पाणी आणि खालून मेट्रो धावणार आहे.

त्यानंतर पुढे कसबा पेठेत दादोजी कोंडदेव महापालिका शाळेच्या जून्या जागेत भुयारी स्थानक आहे. त्या ठिकाणापर्यंत हा बोगदा जाणार आहे. तिथून पुढे मंडईत झुणका भाकर केंद्रापर्यंत खोदकाम होईल. स्वारगेटपासून सुरू झालेले दोन्ही बोगद्यांचे काम मंडईपर्यंत होणार आहे. तिथून सर्व यंत्र जमिनीवर घेतली जाणार आहेत. या 5 किलोमीटरच्या अंतरात 5 भुयारी स्थानके आहेत. प्रत्येक स्थानकात दोन्ही भुयारे एकत्र होतील. मध्ये फलाट व दोन्ही बाजूला जाणारी व येणारी अशा दोन मेट्रो असतील. स्थानक गेले की पुन्हा दोन्ही भुयारी वेगळी होतील अशी रचना केली आहे.