मोठी बातमी : राज्यातील 46 सनदी (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने आज (शनिवार) सायंकाळी राज्यातील तब्बल 46 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. बदली करण्यात आलेल्या सनदी अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्या पुढील कंसात कोठून कोठे बदली झाली आहे हे नमूद करण्यात आले आहे.

1. श्रीमती जे. मुखर्जी (आयएएस-1986) – (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ, मुंबई ते अप्पर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई)

2. श्री. राजीव जलोटा (आयएएस-1988) – (आयुक्त, विक्रीकर, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ, मुंबई. ते अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज, ग्रामविकास विभाग, मुंबई.)

3. श्री. एस. ए. तागडे (आयएएस-1991) – (प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ते प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई.)

4. श्री. संजीव कुमार (आयएएस-1993) – (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी, मुंबई. ते आयुक्त, विक्रीकर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. )

5. श्री. असीम कुमार गुप्ता (आयएएस-1994) – (प्रधान सचिव ग्रामविकास व पंचायत राज, ग्रामविकास विभाग, मुंबई. ते प्रधान सचिव (उर्जा) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मुंबई.)

6. डॉ. के. एच. गोविंदराज (आयएएस-1995) – (प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई. ते अतिरिक्त महागनर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई.)

7. श्री. बी. वेणूगोपाल रेड्डी (आयएएस-1994) – (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग महामंडळ, मुंबई. ते प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.)

8. श्री. प्रवीण दराडे (आयएएस-1998) – (अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, बृहनमुंबई महानगरपालिका, मुंबई. ते आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे.)

9. श्री. पी. वेलरासू (आयएएस-2002) – (सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. ते अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, बृहनमुंबई महानगरपालिका, मुंबई.)

10. श्रीमती शैला ए. (आयएएस-2003) – (सह विक्रीकर आयुक्त, मुंबई. ते अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी, मुंबई.)

11. श्री. डी. डी. पांढरपट्टे (आयएएस-2004) – (जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग. ते महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई.)

12. श्री. व्ही. एन. सुर्यवंशी (आयएएस-2006) – (जिल्हाधिकारी, रायगड. ते अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे.)

13. श्री. मिलिंद शंभरकर (आयएएस-2008) – (आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे. ते जिल्हाधिकारी, सोलापूर.)

14. श्री. आर. बी. भोसले (आयएएस-2008) – (जिल्हाधिकारी, सोलापूर. ते सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, कल्याण.)

15. श्री. आर. एस. जगताप (आयएएस-2008) – (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा. ते अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर.)

16. श्रीमती. नयना गुंडे (आयएएस-2008) – (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे. ते आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.)

17. श्रीमती. श्वेता सिंघल (आयएएस-2009) – (जिल्हाधिकारी, सातारा. ते अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे.)

18. श्री. दिपक सिंगला (आयएएस-2012) – (आयुक्त, मृदू व जलसंधारण, औरंगाबाद. ते जिल्हाधिकारी, गडचिरोली.)

19. श्री. शेखर सिंह (आयएएस-2012) – (जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. ते जिल्हाधिकारी, सातारा.)

20. श्रीमती के. मंजुलक्ष्मी (आयएएस-2013) – (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. ते जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग.)

21. श्रीमती बुवनेश्वरी एस. (आयएएस-2015) – (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा.)

22. श्री. मदन बिभिषण नागरगोजे (आयएएस-2007) – (मध्य प्रदेश राज्यातून आंतरराज्य प्रतिनियुक्तीने महाराष्ट्रात रूजू. ते संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, मुंबई.)

23. श्री. अरविंद कुमार (आयएएस-1985) – (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित, मुंबई. ते अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज), ग्रामविकास विभाग, मुंबई.)

24. श्री. डी. टी. वाघमारे (आयएएस-1994) – (प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ते अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, मुंबई.)

25. श्री. पराग जैन-नैनुटिया (आयएएस-1996) – (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, मुंबई. ते सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.)

26. श्री. रणजित सिंह देओल (आयएएस-1998) – (उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. ते व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन, मुंबई.)

27. श्री. आर. आर. जाधव (आयएएस-1998) – (आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई. ते सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई.)

28. श्रीमती प्राजक्ता वर्मा (आयएएस-2001) – (आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. ते सचिव, मराठी भाषा विभाग, मुंबई.)

29. श्री. एस. एन. गायकवाड (आयएएस-2002) – (आयुक्त, साखर, पुणे. ते महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे.)

30. श्री. ए. एम. कवडे (आयएएस-2003) – (नोंदणी महानिरिक्षक व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. ते आयुक्त, सहकार व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे.)

31. श्री. सौरभ राव (आयएएस-2003) – (महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. ते आयुक्त साखर, पुणे.)

32. श्री. एस. एस. डुंबरे (आयएएस-2004) – (अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. ते महासंचालक, महाउर्जा, पुणे.)

33. श्री. ओमप्रकाश देशमुख (आयएएस-2004) – (अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे. ते नोंदणी महानिरिक्षक व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे.)

34. श्री. एस. आर. जोंधळे (आयएएस-2004) – (जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. ते सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी 2, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.)

35. श्री. के. बी. उमाप (आयएएस-2005) – (महासंचालक, महाऊर्जा, पुणे. ते आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई.)

36. श्री. तुकाराम मुंढे (आयएएस-2005) – (प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, मुंबई. ते महापालिका आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर.)

37. श्री. ए. ई. रायते (आयएएस-2007) – (दिनांक 9-12-2019 च्या बदली आदेशामध्ये अंशत: बदल करून. ते अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक भूमी अभिलेख, पुणे.)

38. श्रीमती संपदा मेहता (आयएएस-2008) – (प्रसूती रजा व त्यानंतरच्या रजेवरून परत. ते सह आयुक्त, विक्रीकर, मुंबई.)
39. श्री. एन. बी. गिते (आयएएस-2009) – (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. ते सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई.)

40. श्री. आर. डी. निवतकर (आयएएस-2010) – (सह सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. ते जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई.)

41. श्रीमती निधी चौधरी (आयएएस-2012) – (उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई. ते जिल्हाधिकारी, रायगड.)

42. श्री. आयुष प्रसाद (आयएएस-2015) – (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.)

43. श्री. यु. ए. जाधव (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्ग) – (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला.)

44. डॉ. किरण पाटील (आयएएस-1999) – (उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. ते उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई.)

45. डॉ. एच. एस. वसेकर (आयएएस-1999) – (संचालक, वसुंधरा, पुणे. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग.)

46. डॉ. मंगेश गोंदावले (आयएएस-1999) – (उप आयुक्कत, विक्रीकर, मुंबई. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.)