Police Officers Transfers : राज्यातील 36 डीवायएसपी (DySp) / सहाय्यक आयुक्तांच्या (ACP) बदल्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –   राज्य गृह विभागाने पोलिस दलातील 36 पोलिस उप अधीक्षक / सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या बुधवारी रात्री उशिरा बदल्या केल्या आहेत. त्याबाबतचे आदेश निर्गमीत करण्यात आले आहेत.

बदली झालेल्या अधिकार्‍यांची नावे आणि त्यापुढील कंसात कोठुन कोठे बदली झाली त्याबाबत पुढील प्रमाणे –

सचिन हिरे (उप विभागीय अधिकारी, मोर्शी उपविभाग, जि. अमरावती – बदली आदेशाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, नंदुरबार)

सिध्देश्वर भोरे (प्रतिक्षाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, इतवारा, जि. नांदेड)

मंगेश शांताराम चव्हाण (उप विभागीय अधिकारी, मालेगांव कॅम्प, नाशिक ते उप विभागीय अधिकारी, करवीर शहर, जि. कोल्हापूर)

श्रीमती सुरेखा बाबुराव कपीले (सहाय्यक आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई ते सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर)

प्रशांत अशोकसिंह परदेशी (पोलिस उप अधिक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, पालघर ते उप विभागीय अधिकारी, जव्हार, जि. पालघर)

संदीप मिटके (प्रतिक्षाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर)

विक्रांत गायकवाड (उप विभागीय अधिकारी, धानोरा, जि. गडचिरोली ते उप विभागीय अधिकारी, धर्माबाद, जि. नांदेड)

शशिकिरण काशिद (सहाय्यक आयुक्त, नागपूर शहर – बदली आदेशाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, कळंब, जि. उस्मानाबाद)

सुरेश एकनाथराव वानखेडे ( पोलिस उप अधीक्षक, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, नांदेड यांचे वाचक, नांदेड परिक्षेत्र ते सहाय्यक आयुक्त, औरंगाबाद शहर)

भिमराव सावळा टेळे (उप विभागीय अधिकारी, हिंगणघाट, जि. वर्धा ते उप विभागीय अधिकारी, उमरेड, जि. नागपूर)

राहुल ज्ञानदेव मदने (उप विभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर ते उप विभागीय अधिकारी, संगमनेर, जि. अहमदनगर)

राजेंद्र रायसिंग ( पोलिस उप अधीक्षक, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगांव ते उप विभागीय अधिकारी, चोपडा, जि. जळगांव)

तुकाराम काटे (उप विभागीय अधिकारी, साकोली, जि. भंडारा ते पोलिस उपअधिक्षक – मुख्यालय, अकोला)

दिनेशकुमार कोल्हे (सहाय्यक आयुक्त, वाहतूक, औरंगाबाद शहर ते उप विभागीय अधिकारी, निलंगा, जि. लातूर)

सुदर्शन मुंडे (उप विभागीय अधिकारी, सिल्लोड, औरंगाबाद, ग्रामीण ते उप विभागीय अधिकारी, शेवगांव, जि. अहमदनगर)

दिलदार तडवी (पोलिस उप अधिक्षक आर्थिक गुन्हे शाखा, जि. बुलढाणा ते उप विभागीय अधिकारी, मलकापूर, जि. बुलढाणा)

श्रीमती तृप्ती जाधव (उप विभागीय अधिकारी, पुलगाव, जि. वर्धा ते सहाय्यक आयुक्त, नागपूर शहर)

सतिश रावराणे (पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, मराळे, मुंबई ते सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर)

मुक्तार बागवान (सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर – बदली आदेशाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, कामठी, जि. नागपूर)

भास्कर सावंत (प्रतिक्षाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, केज, जि. बीड)

माधव पडीले ( प्रतिक्षाधीन ते सहाय्यक आयुक्त, सोलापूर शहर)

सचिन सांगळे (उप विभागीय अधिकारी, शेवगांव, जि. अहमदनगर – बदली आदेशाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, देगलूर, जि. नांदेड)

संजय रघुनाथ मथुरे (पोलिस उप अधीक्षक, जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धुळे ते पोलिस उप अधिक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, नाशिक ग्रामीण)

बाबुराव महामुनी (उप विभागीय अधिकारी, कोल्हापूर शहर – बदली आदेशाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर)

शांताराम वळवी ( प्रतिक्षाधीन ते पोलिस उप अधिक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, ठाणे)

अशोक बनकर (सहाय्यक पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद शहर – बदली आदेशाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, देवरी, जि. गोंदिया)

सिध्दार्थ शिंदे (सहाय्यक आयुक्त, अंबाझरी विभाग, नागपूर ते सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर)

रमेश सरवदे (उप विभागीय अधिकारी, देगलूर, जि. नांदेड ते पोलिस उप अधिक्षक, मुख्यालय, नांदेड)

श्रीकांत घुमरे ( प्रतिक्षाधीन ते उप विभागीय अधिकारी, शहादा, जि. नंदुरबार)

आप्पासाहेब शेवाळे (सहाय्यक आयुक्त, खेरवाडी, मुंबई ते पोलिस उप अधिक्षक, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा, जि. पुणे)

वालचंद मुंडे ( सहाय्यक आयुक्त, लकडगंज, नागपूर शहर ते उप विभागीय अधिकारी, उमरखेड, जि. यवतमाळ)

बजरंग देसाई (उप विभागीय अधिकारी, अहेरी उपविभाग, जि. गडचिरोली ते सहाय्यक आयुक्त, पुणे शहर)

स्वप्नील जाधव (उप विभागीय अधिकारी, राजुरा उपविभाग, जि. गडचिरोली ते उप विभागीय अधिकारी, धानोरा उपविभाग, जि. गडचिरोली)

रोशन पंडित ( उप विभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, जि. अहमदनगर ते पोलिस उप अधीक्षक, मुख्यालय, अहमदनगर)

शांतीलाल जाधव (सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर ते सहाय्यक आयुक्त, मीरा भाईंदर-वसई विरार, पोलिस आयुक्तालय)

श्रीमती प्रांजली सोनावणे यांची 9 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या आदेशान्वये उप विभागीय अधिकारी, आर्थिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर या पदावरून उप विभागीय अधिकारी, नंदूरबार येथे झालेली बदली रद्द करण्यात आली आहे.

You might also like