Pune PMC Election 2022 | पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 आरक्षण सोडत जाहीर (व्हिडीओ)

पुणे – पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC Election 2022 | पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी 58 प्रभागातील 173 जागांसाठी आरक्षण सोडत झाली. सर्वप्रथम अनुसूचित जातीच्या महिला आरक्षणाच्या 12, अनुसूचित जमाती च्या एक आणि सर्वसाधारण महिलांसाठीच्या 74 जागांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. (Pune PMC Election 2022)

स्वारगेट (Swargate) येथील गणेश कला क्रिडामंच (Ganesh Kala Krida Manch) येथे सकाळी 11 वाजता महापालिका आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार (PMC Commissioner and Administrator Vikram Kumar ), अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे (Ravindra Binwade PMC) , निवडणूक अधिकारी उपायुक्त यशवंत माने (Yashwant Mane), नगरसचिव शिवाजी दौडकर (Shivaji Daudkar) हे उपस्थित होते. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हस्ते आरक्षण सोडतीच्या चीठया काढण्यात आल्या. (Pune PMC Election 2022)

 

प्रभाग क्र. 1 – धानोरी – विश्रांत वाडी

अ – अनु. जाती खुला
ब – अनु. जमाती महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 2 – टिंगरेनगर – संजय पार्क
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 3 – लोहगाव – विमाननगर
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 4 – खराडी – वाघोली
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्र. 5 – खराडी – वडगाव शेरी

अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 6 – वडगाव शेरी – रामवाडी
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 7 – कल्याणी नगर –  नागपूर चाळ
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 8 –  कळस – फुलेनगर
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 9 – येरवडा
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 10 – शिवाजीनगर गावठाण – संगमवाडी
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला

 

प्रभाग क्र. 11 – बोपोडी – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 12 – औंध – बालेवाडी
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 13 – बाणेर – सुस – म्हाळुंगे
अ – सर्वसाधारण महिला
ब – सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 14 – पाषाण – बावधन बु.
अ -सर्वसाधारण खुला
ब -अनु. जमाती खुली
क -सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्र. 15 – गोखलेनगर – वडारवाडी

अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 16 – फर्गसन कॉलेज – एरंडवणे
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 17 –  शनिवार पेठ – नवी पेठ
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 18 – शनिवारवाडा – कसबा पेठ
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 19 – छ. शिवाजी म. स्टेडियम – रास्ता पेठ
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 20  – पुणे स्टेशन – मा. रमाबाई आंबेडकर रोड
अ – अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 21  – कोरेगाव पार्क – मुंढवा
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 22  –  मांजरी बु. – शेवाळेवाडी
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 23  – साडेसतरा नळी – आकाशवाणी
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 24  – मगरपट्टा – साधना विद्यालय
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 25  – हडपसर गावठाण – सातववाडी
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 26 – वानवडी गावठाण – वैदूवाडी
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्र. 27  – कासेवाडी – लोहियानगर

अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 28 –  महात्मा फुले स्मारक – भवानी पेठ
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 29 –  घोरपडे उद्यान – म. फुले मंडई
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क – सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 30 – जय भवानी नगर – केळेवाडी
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
Advt.
क -सर्वसाधारण खुला

 

प्रभाग क्र. 31 – कोथरूड गावठाण – शिवतीर्थनगर
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 32 – भुसारी कॉलोनी – बावधन खु.
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 33  –  आयडियल कॉलोनी – महात्मा सोसायटी
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 34  – वारजे – कोंढवे धावडे
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 35 – रामनगर – उत्तमनगर
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 36 – कर्वेनगर
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 37 – जनता वसाहत – दत्तवाडी
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्र. 38 – शिवदर्शन – पद्मावती

अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 39 – मार्केटयार्ड – महर्षी नगर
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 40 – बिबवेवाडी – गंगाधम
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 41 –  कोंढवा खु. – मिठानगर
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 42 –  रामटेकडी – सय्यदनगर
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 43 –  वानवडी – कौसरबाग
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 44  – काळे बोराटे नगर – ससाणे नगर
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 45 –  फुरसुंगी
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 46 – मोहमंद वाडी – उरुळी देवाची
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 47 – कोंढवा बु. – येवलेवाडी
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 48  – अप्पर सुपर इंदिरानगर
अ -अनु. जाती महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 49 –  बालाजी नगर – शंकर महाराज मठ
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 50 –  सहकारनगर – तळजाई 
अ -अनु. जाती खुला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला

 

प्रभाग क्र. 51 – वडगाव बु.- माणिकबाग
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 52 – नांदेड सिटी – सन सिटी
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 53 – खडकवासला – नर्हे
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 54 –  धायरी – आंबेगाव
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 55 – धनकवडी – आंबेगाव पठार
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 56 – चैतन्यनगर – भारती विद्यापीठ
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 57 – सुखसागर नगर – राजीव गांधीनगर
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण महिला
क -सर्वसाधारण खुला
प्रभाग क्र. 58 – कात्रज – गोकुळनगर
अ -सर्वसाधारण महिला
ब -सर्वसाधारण खुला
क -सर्वसाधारण खुला

Web Title : Pune PMC Election 2022 | Pune Municipal Corporation General Election 2022 announcing draw of reservation at Ganesh Kala Krida Manch Swargate Pune PMC News

 

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Gold Silver Price Today | सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ की घसरण? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

 

Maharashtra Monsoon Updates | मुंबईत 6 जूनला मान्सूनची एन्ट्री?
राज्यात ‘या’ तारखेला वरुणराजाचं आगमन होणार; IMD चा अंदाज

 

Pune Municipal Corporation (PMC) | पावसाळा पूर्व कामांना अद्याप म्हणाविशी गती नाही;
आयुक्तांनी तीनही अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपविली जबाबदारी

 

Pune PMC Water Supply | सूस, म्हाळुंगे आणि बावधन बुद्रूक मधील पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा आराखडा
आठवड्याभरात तयार होणार

लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून कामाला सुरूवात केली जाईल –
विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त