Browsing Tag

अंमलदार बापु मोहीते

इंदापूरात Whatsapp ग्रुपवर बदनामीकारक पोस्ट टाकणार्‍या डाॅक्टर विरूद्ध FIR दाखल

इंदापूर : उपजिल्हा रूग्णांलयीन प्रभारी वैद्यकीय अधिक्षक यांनी रूग्णांलयात स्त्रीरोग तज्ञांची गरज नसल्याने कामावर हजर होउन कामकाज करू नये अशा आशयाचे लेखी पत्र देवुन रूग्णांलयामध्ये सेवा बजावण्यास मनाई केल्याचा राग मनात धरून (कंत्राटी)…