Browsing Tag

करमणूक शुल्क

Entertainment Tax | करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय

मुंबई : Entertainment Tax | राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (GST) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या…