Browsing Tag

पोमोग्रॅनेट व्हिलेज

1000 गरजु कुटुंबाना इंदापूर तालुक्यात धान्य किट वाटप

इंदापूर - पुणे एस.जी.ॲनालीटीक्स, रोटरी क्लब ऑफ इंदापूर, रोटरी क्लब ऑफ बिबवेवाडी, रोटरी क्लब ऑफ पुना एअरपोर्ट,तसेच रोटरी क्लब ऑफ वरकुटे पोमोग्रॅनेट व्हिलेज यांचे संयुक्त विद्यमाने इंदापूर तालुक्यातील आठ गावातील हातावर पोटअसणाऱ्या आर्थिक…