Browsing Tag

मिरा-भाईंदर-वसई-विरार महानगरपालिका

‘मिरा-भाईंदर-वसई-विरार’ पोलिस आयुक्‍तालयास शासनाची मान्यता ! ठाणे ग्रामीण आणि पालघरचं…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - मिरा-भाईंदर-वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतील वाढती लोकसंख्या, वाढते औद्योगीकरण तसेच अस्तित्वात असलेले छोटे-मोठे उद्योगधंदे आणि कामगारांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवुन राज्य शासनाने ठाणे ग्रामीण आणि पालघरचे विभाजन…