Browsing Tag

यूरेनॉलॉजिस्ट

वाढदिवस विशेषांक

१ ] डॉ. सुरेश पाटणकर यूरेनॉलॉजिस्ट , पुणेडॉ . सुरेश पाटणकर हे अनुभवी युरोलॉजिस्ट आहेत. पुण्यातील एरंडवाणे येथे वैद्यकीय व्यवसाय करणारे डॉ . सुरेश पाटणकर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे युरोलॉजिस्ट आहेत.युरोलॉजिस्ट डॉ. सुरेश पाटणकर यांना दोन…