Browsing Tag

विभागीय पुनर्विलोकन समिती

Maharashtra : सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 50/55 की अर्हताकारी 30 वर्षे, ठरविण्यासाठी…

मुंबई : ग्राम विकास विभाग (खुद्द) आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड मधील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी 30 वर्षाच्या सेवेनंतर शासन सेवेत राहण्याची पात्रता आजमावण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समिती नेमण्यात आली…