Browsing Tag

विशाल चव्हाण

विचारमंथन परिवारानं सर्वसामान्यांना आधार दिला : प्रा. कृष्णा ताटे

इंदापूर : ज्याच्या अंगामध्ये नविन कौशल्य आहे,आणि तो स्वत कौशल्य विकसीत करून दुसर्‍याला ज्ञान देतो त्याला गुरू म्हणावे.आपल्या शिष्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे गुण आहेत त्यावरून गुरू शिष्याला ज्ञान देण्याच कार्य करत असतात.द्रोणाचार्यांनी भीम…