Browsing Tag

Behavior Science

गुरु परमात्मा परशू ! जाणून घ्या गुरुपूजन, गुरुमहती आणि गुरुमहत्त्व

पुणे : पोलीनामा ऑनलाइन - गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम:|| आषाढ पौर्णिमा गुरुपौर्णिमा म्हणून साजरी केली जाते. गुरु म्हणजे अज्ञानाचा अंधकार नाहीसा करून ज्ञानाच्या, प्रकाशाच्या…