Browsing Tag

crimianl

लग्न जमवले धाकट्याबरोबर, लावले थोरल्याशी, गुन्हा दाखल

लातूर : पोलीसनामा ऑनलाईन - वेगवेगळ्या कारणाने फसवणूक झाल्याचे गुन्हे पोलीस ठाण्यात दररोज दाखल होत असतात. मात्र, लातूरमध्ये एका वेगळ्याच फसवणूकीचा गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे. लग्न जमवताना धाकट्या मुलाबरोबर जमवले आणि लग्नाच्या दिवशी…