Browsing Tag

Government of India Post-Matric Scholarship for SC Students

Social Justice & Special Assistance Department Maharashtra | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग…

पोलीसनामा ऑनलाइन - Social Justice & Special Assistance Department Maharashtra | अनुसूचित जाती प्रवर्गातील (Scheduled Caste) विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात (Subsistence Allowance) केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व…