Browsing Tag

Hemophilia

हीमोफीलिया आजाराबाबत जनजागृती आवश्यक

पोलीसनामा ऑनलाइन - हीमोफीलिया  हा रक्ताशी संबंधित आजार असून शरीरात रक्त गोठवण्यासाठी असलेल्या १३ घटकांपैकी ८ क्रमांकाचा रक्तघटक हीमोफीलिया ए आणि ९ क्रमांकाच्या घटकाचे प्रमाण कमी झाल्यास हीमोफीलिया बी आजार होतो. हा आजार झालेल्या रूग्णाला…