Browsing Tag

Meena Kunjir

थेऊर : जागतिक बालिका दिना निमित्त विविध कार्यक्रम

थेऊर - येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात गावातील सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी जागतीक बालिका दिनाच्या निमित्ताने मुलीच्या जन्माचे स्वागत करा अशा घोषणा देऊन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.सध्या स्त्री भृण हत्या ही कायद्याने दंडनीय अपराध…