Browsing Tag

Pareles

चेहऱ्याचा पॅरेलेसिस म्हणजे काय ? काय आहेत याची ‘लक्षणं’, ‘कारणं’ अन्…

चेहऱ्याचा पॅरेलेसिस म्हणजे काय ?जर चेहऱ्याच्या शिरेला हानी पोहोचून त्यामुळं जी वैद्यकीय अवस्था उद्भवते त्याला चेहऱ्याचा पॅरेलेसिस म्हणतात. यामुळं रुग्णाला चेहऱ्यावर हावभाव व्यक्त करता येत नाही किंवा चेहऱ्याची हालचाल करता येत नाही.…