Browsing Tag

some one

हाक मारण्यासाठी हे गाव करतच नाही नावाचा उपयोग…

शिलाॅंग : पोलीसनामा ऑनलाईनगाण ऐकायंला कोणाला नाही आवडत ? आपल्या आवडीचे, मनाला भावनारे गाण प्रत्येकजण गुणगुणत असत. पण, हेच गाण वेडजर अख्या गावाला लागत तर...... असचं गाण्याचे वेड लागलयं डोगरदऱ्यांतील, जंगल कोंदणातील एका गावाला. हे…