बुलढाणा ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस उप निरीक्षकांच्या बदल्या

बुलढाणा : पोलीसनामा ऑनलाईन

बुलढाणा ग्रामीण पोलीस दलातील ४ पोलीस उप निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. पोलीस उप निरीक्षकांच्या बदली बाबतचे आदेश पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भुजबळ यांनी शनिवारी (दि.२९) रात्री जारी केले आहेत. बदली करण्यात आलेल्या पोलीस उप निरीक्षकांच्या बदल्या या तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आल्या आहेत.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’b05a3c82-c3e9-11e8-88ee-17c2f0210bc4′]

बदली झालेल्या पोलीस उप निरीक्षकांची नावे आणि त्यापुढील कंसात त्यांच्या नेमणुकीचे ठिकाण पुढील प्रमाणे.

रामेश्वर पार्वे (सिंदखेड राजा पोलीस स्टेशन), दिलीप पाटील (देऊळगाव राजा पोलीस स्टेशन, बदली आदेशाधीन), शुभांगी पाटील (बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशन, बदली आदेशाधीन), अरुण किरडे (बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशन, बदली आदेशाधीन), निलेश डाबेराव ( देऊगाव राजा पोलीस ठाणे)

जाहिरात

You might also like