Browsing Tag

Anu Venkatiraman

Jal Shakti Abhiyan (Catch The Rain) – Pune | जलशक्ती अभियान अंतर्गतच्या कामांची केंद्रीय…

पुणे : Jal Shakti Abhiyan (Catch The Rain) - Pune | जलशक्ती अभियान 'कॅच द रेन' या अभियानांतर्गत पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करण्याचे व प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्यासाठी विविध उपाययोजना जिल्ह्यात विविध विभागांद्वारे हाती घेण्यात आल्या…