मुलांच्या खेळातील नोटेने होत आहे दुकानदारांची फसवणूक

भद्रावती : भारतात नोटा बंदि नंतर विविध रंगाचा व आकाराचा नोटा चलनात आल्या असुन याच धर्तीवर लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठि मुलांना खेळण्यासाठी बाजारात नकली नोटा आल्या आहेत.मात्र या नोटा दिसायला हुबेहुब असली नोटांसारख्या असल्याने आणि आकारात अगदी थोडा फरक असल्याने कधी दुकानदाराची फसवणूक होईल याचा नेम नाही. असाच एक किस्सा भद्रावती शहरातील मेन रोडवरील एका दुकानात घडला.

एका लहान मुलीने त्या दुकानातून शालेय साहित्य विकत घेतले व दुकानदाराला 50 रुपयाची खेळण्यातील नोट दिली.त्या दुकानदाराने ती नोट रंगाने असली नोटेसारखी असल्याने व आकारानेही जवळपास सारखीच असल्याने आपल्या गल्ल्यात ठेवून दिली. तीच नोट दुस-या दिवशी एका ग्राहकाला दिली असता ती नोट मुलांच्या खेळण्यातील नकली नोट असल्याचे लक्षात आले.त्या ग्राहकाने त्या दुकानदाराला ती नोट परत केली व असली नोट मागितली. त्या दुकानदाराने नोटेचे निरीक्षण केले असता त्या नोटेवर ‘चिल्ड्रन बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘फुल ऑफ फन’ असे लिहिलेले आढळून आले. त्यामुळे दुकानदाराचे 50 रुपयाचे नुकसान झाले.सध्या 50 आणि 100 च्या अशा हुबेहुब असली दिसणा-या नोटा बाजारात असून त्या स्वीकारताना काळजीपुर्वक पाहणे आवश्यक आहे.