Browsing Tag

manache shlok

मृत्युनंतर ‘यमदूत’ जी अवस्था करतात ती सांगून ‘समर्थ’ आपल्याला…

रवीसूत ते दूत विक्राळ येती l तुझ्या लिंगदेहासि ओढूनि नेती | तुला खंडिती मुंडिति दंडिती रे l हरे राम हा मंत्र सोपा जपा रे||या श्लोकामध्ये समर्थ आपल्याला मृत्युनंतर यमदूत जी अवस्था करतात ती सांगून सावध करीत आहेत. मृत्युनंतर जी काही गती…