Browsing Tag

Sona allies company

लोणंंद येथील सोना कंपनीच्या कामगारांना कामावर घेण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश

नीरा : पोलिसनामा ऑनलाईन (मोहंंम्मदगौस आतार) - सोना अलाईज एम्प्लॉईज संघटनेने सोना अलाईज प्रा.लि. लोणंद ता. खंडाळा या कंपनी व्यवस्थापनाविरुध्द औद्योगिक न्यायालय सातारा येथे खटला दाखल केला होता. सदर खटल्यामध्ये सातारा येथील औद्योगिक…