Browsing Tag

Corneal crumbling

डोळे दुखणं म्हणजे नेमकं काय ? ‘ही’ याची लक्षणं, कारणं अन् उपाय !

डोळे दुखणं म्हणजे काय ?ओप्थल्मल्जिया हा डोळ्यांना होणार एक त्रास आहे. याला डोळे दुखणं म्हणतात. हा त्रास किंवा वेदना ऑक्युलर (डोळ्याच्या पृष्ठभागावर) किंवा ओर्बिटल (डोळ्याच्या आत) असू शकतो. या वेदना गंभीरही असू शकतात. यावेळी वेळीच उपचार…